Fermer

Terugbetalingen en retours

RETOUR, “SATISFAIT OU REMBOURSÉ”, DÉLAIS ET FRAIS

We doen er alles aan om producten aan te bieden die u tevreden stemmen. Naast het recht op herroeping laat T.O.S DISTILLERIE haar Klanten genieten van de commerciële garantie: ‘Tevreden of terugbetaald’.

Bij ontevredenheid krijgt de Klant zeven (7) dagen extra bovenop de wettelijke herroepingstermijn van veertien (14) volle dagen om zijn bestelling te retourneren. Het ongebruikte product moet in zijn oorspronkelijke verpakking terugbezorgd worden. Indien het product op eender welke manier gebruikt werd, kunnen we dit niet terugnemen en zullen we het product opnieuw naar u verzenden.

Om toestemming tot retour te krijgen, moet u de klantendienst contacteren per mail naar contact@tosdistillerie.fr

De oorspronkelijke verzendingskosten en de kosten voor het opnieuw verpakken en verzenden zijn ten laste van u. Enkel de prijs van de aangekochte en geretourneerde producten zal terugbetaald worden. De transportkosten daarentegen worden niet terugbetaald.

RETOUR, “SATISFAIT OU REMBOURSÉ”, AUTORISATION

Op eenvoudig verzoek per mail wordt u een toestemming tot retour bezorgd. Uw toestemming tot retour kan per keer slechts betrekking hebben op het(de) product(en) van een enkele bestelling. In uw aanvraag moet u de betrokken bestelling vermelden alsook de producten en de hoeveelheden die u wenst te retourneren, met eventueel de reden(en) voor de retour.

De producten moeten in hun oorspronkelijke staat verkeren en droog, proper en volledig zijn en vergezeld worden van een kopie van de toestemming tot retour.

RETOUR, “SATISFAIT OU REMBOURSÉ”, LITIGIEUX

Artikelen die geretourneerd worden zonder retouridentificatienummer en die onvolledig, beschadigd of vuil zijn, worden niet terugbetaald. Deze producten blijven ter beschikking van de Klant die ze opnieuw kan opvragen. Eventuele verzendkosten zijn ten laste van de Klant.

REMBOURSEMENT

De terugbetaling van een of meerdere producten is enkel en alleen mogelijk wanneer de aannames vermeld onder de artikelen met betrekking tot de retour van producten gerespecteerd worden. De terugbetaling vindt plaats binnen een termijn van ten hoogste 14 dagen te tellen vanaf de ontvangst van de geretourneerde producten en de controle hiervan.

De terugbetaling gebeurt naar wens van T.O.S DISTILLERIE (en met akkoord van de Klant) via een korting op de volgende bestelling, via overschrijving, via creditering op de bankrekening van de houder van de bankkaart, of via bankcheque of postcheque die per brief verzonden wordt naar het facturatieadres van de Klant en op naam staat van de persoon die de bestelling betaald heeft.

Winkelwagen